TThông qua phương pháp tư vấn với tính chọn lọc cao và thái độ làm việc tận tâm, chúng tôi dành thời gian để hiểu rõ về doanh nghiệp của bạn, sau đó sử dụng kiến thức chuyên sâu của chúng tôi về thị trường để tìm cho bạn những nhân tài phù hợp.

Chúng tôi tuyển dụng nhiều vị trí cố định, hợp đồng và tạm thời cho các lĩnh vực sau:

  • Ngân hàng & Bảo hiểm
  • Công nghệ & Chuyển đổi
  • Chăm sóc sức khỏe & Khoa học Đời sống
  • Giáo dục
  • Xe điện

Quá trình tìm kiếm quản ly

 

Thấu hiểu yêu cầu

Bằng cách hợp tác chặt chẽ, chúng tôi làm việc với khách hàng để xác định vai trò, điều chỉnh hồ sơ ứng viên và xây dựng chiến lược tuyển dụng phù hợp.

Lập kế hoạch & tìm nguồn nhân tài

Chúng tôi tìm nguồn ứng viên từ mạng lưới của mình, truy cập vào cơ sở dữ liệu độc quyền của chúng tôi và tiến hành tiếp cận ứng viên.

Kiểm tra trình độ chuyên môn và lựa chọn

Đội ngũ của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu, có đủ năng lực để xem xét kỹ lưỡng và chọn ra những ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng.

Tuyển dụng và cung cấp ứng viên

Chúng tôi hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình phỏng vấn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết thúc liền mạch.

Bảo hành dịch vụ

Chúng tôi bảo hành trong suốt thời gian thử việc và cung cấp sự thay thế kịp thời nếu cần.