DIRECTOR OF SALES & MARKETING

VỀ DOANH NGHIỆP

Với những thương hiệu bất động sản nghỉ dưỡng thành công vượt trội, khách hàng của AWC đã tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  • Quản lý chung

Kế hoạch:
Xây dựng và phân bổ mục tiêu, kế hoạch công việc của Khối/Ban/Đơn vị trong phạm vi quản lý.
– Tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch.
– Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch. 

Tài chính:

– Tổ chức triển khai, kiểm soát việc lập và thực hiện ngân sách của Khối/Ban/Đơn vị trong phạm vi quản lý.
– Thường xuyên đánh giá việc lập và thực hiện ngân sách, kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả. 

Nhân sự

– Tham gia xây dựng bộ máy (cơ cấu tổ chức, định biên, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, chính sách nhân sự liên quan) cho Khối/Ban/Đơn vị trong phạm vi quản lý. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của bộ máy để có các đề xuất điều chỉnh.

– Tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho Khối/Ban/Đơn vị.

– Thường xuyên đánh giá hiệu quả, chất lượng nhân sự trong phạm vi quản lý.

– Xây dựng Môi trường làm việc văn minh; đội ngũ nhân sự gắn kết, đồng lòng.

Quy chế

– Tổ chức xây dựng, cập nhật hệ thống quy định, quy chế trong phạm vi quản lý.

– Tuân thủ và kiểm soát việc tuân thủ nội quy, quy định, quy chế của CBNV dưới quyền.

Quản trị rủi ro

– Tự trang bị kiến thức cơ bản về pháp lý liên quan đến công việc thuộc phạm vi quản lý.

– Nhận diện và kiểm soát tốt các rủi ro có thể phát sinh (bao gồm cả rủi ro pháp lý) trong công việc thuộc phạm vi quản lý.

  • Công việc Chuyên môn

Chiến lược Kinh doanh

– Xây dựng và triển khai chiến lược, mục tiêu, kế hoạch kinh doanh & marketing năm/ quý/ tháng.

– Tổ chức xây dựng chính sách lương kinh doanh.

– Đánh giá hiệu quả kinh doanh & marketing và có giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Bán hàng và phát triển thị trường

– Tổ chức triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt.

– Tổ chức tìm kiếm, khai thác, phát triển thị trường mới.

– Tổ chức xây dựng mối quan hệ bên vững với đối tác, khách hàng và phát triên, mở rộng các cơ hội hợp tác mới.

Marketing

– Tổ chức xây dựng, quảng bá và quản trị các thương hiệu của Công ty.

– Tổ chức xây dựng, quảng bá và quản trị các gói sản phẩm dịch vụ của Công ty.

Các công việc khác

– Phối hợp công việc với các đơn vị khác.

– Thực hiện các công việc khác theo sự

REQUIREMENTS

  • Trình độ, kinh nghiệm

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các khách sạn/resort 5*.

  • Kiến thức chuyên môn

Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng.

Nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng.

Am hiểu về Marketing.

Khả năng hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh & marketing.

Có mạng lưới khách hàng, đại lý tiềm năng.

  • Kỹ năng

Kỹ năng Tư duy chiến lược

Kỹ năng Lập kế hoạch, tổ chức công việc

Kỹ năng Dẫn dắt đội ngũ, huấn luyện, kèm cặp

Kỹ năng Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục

Kỹ năng Tạo dựng mối quan hệ, tạo sự thu hút

Kỹ năng Tư duy dịch vụ, chăm sóc khách hàng

Kỹ năng Cập nhật xu hướng, tư duy sáng tạo

Kỹ năng Phán đoán, dự báo

  • Yêu cầu khác

Giọng nói truyền cảm, dễ nghe.

Chiều cao: tối thiểu 1m55 đối với nữ, tối thiểu 1m65 đối với nam. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *